TN School Diary December 2022

TN School Diary December 2022

School Diary - December 2022டிசம்பர் - 2022 மாதத்திற்கான பள்ளி நாட்காட்டி பட்டியல் :

Dec 2022 Diary

  • BEO அலுவலக குறைதீர் நாள் - 03.12.2022 

👉🏼 RL LIST 

  • 1.) 06.12.2022- கார்த்திகை தீபம்
  • 2.) 24.12.2022 - கிறிஸ்துமஸ் ஈவ்
  • 3.) 31.12.2022 - நியூஇயர் ஈவ் 

👉🏼CRC DAY - 03.12.2022 

அரையாண்டு தேர்வு 


  • 15.12.2022 முதல் 23.12.2022 வரை
  • 19.12.2022 முதல் 23.12.2022 வரை

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.