மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு ( +1 ) மாணவர் சேர்க்கை 2021 - 22க்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் அறிவிப்பு.
+2 பொதுத்தேர்வு நடத்த பெரும்பாலான கட்சிகள் ஆதரவு
12th தேர்வுகள் 2  நாட்களில் கருத்து கேட்ட பின்னர் உரிய முடிவு எடுக்கப்படும்.
12th All Subject Revision Exam Question and Answers 2021
12th Revision Exam Question Paper and Answer Key 2021
8th Standard Social Science Worksheets Answer Key 2021
8th Standard Tamil Worksheets Answer Key 2021
8th Maths Worksheets 1 to 13 Answer key
Lockdown Special Tamil Movies